news

picture

🚨 CASE LAW UPDATE ⚖️ Case T-557/20 Avrupa Genel Mahkemesi (EGC), neyin kişisel veri olarak nitelendirileceği ve takma ad kavramı konusunda gerçek bir dönüm noktası kararı olabilir.

2016’daki Breyer (C-582/14) kararından bu yana, dolaylı olarak tanımlanabilir verilerin her zaman kişisel veri olarak değerlendirilmesi yaygın bir uygulamaydı, çünkü tanımlama için anahtarı elinde tutabilecek biri vardı. T-557/20 sayılı Tek Çözüm Kurulu (SRB) - Avrupa Veri Koruma Denetmeni (EDPS) Davası’nda EGC artık takma adla anılan verilerin aktarılmasının anonimleştirmeye yol açabileceği sonucuna varmıştır. Kilit soru, yeniden kimliklendirmenin alıcı için makul ölçüde mümkün olup olmadığıdır.

picture

💬 EDPB Launches Data Protection Guide for small business ❗

The European Data Protection Board (EDPB) has recently launched a Data Protection Guide, designed to assist small and medium-sized enterprises (SMEs) in achieving compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR). This helpful manual offers a variety of practical tools and real-world examples, covering crucial GDPR compliance topics like the fundamentals of data protection, data subject rights, data breaches, and more. The EDPB has incorporated various materials such as videos, infographics, and interactive flowcharts, aiming to provide SMEs with user-friendly and easily accessible information.

picture

Exciting announcement! 📢 EDPB Releases Final Guidelines on Data Subject Rights - Right of Access

he European Data Protection Board (#EDPB) has just released the final version of the Guidelines on data subject rights - Right of access, following extensive public consultation.

picture

🛡 EDPB Resolves Meta Dispute and Creates Chat GPT Task Force 💡

Based on Article 65 of the GDPR, the European Data Protection Board (EDPB) has settled a dispute regarding Meta Platforms Ireland Limited’s (Meta IE) data transfers to the US for its Facebook service. The decision answers crucial legal queries from the Irish Data Protection Authority (DPA) and guarantees that national DPAs will apply the GDPR consistently.

picture

⚖️ CASE LAW Update 📣 AB Adalet Divanı (CJEU) GDPR Kapsamında Kişisel Verilere Erişim Hakkına Açıklık Getirdi

🔍 ABAD, C-487/21 sayılı davada GDPR’nin 15. Maddesi kapsamındaki erişim hakkının yorumlanmasına açıklık getiren bir karar yayınladı. Karar, kişisel veriler bağlamında “kopya” ve “bilgi” terimlerinin anlamını açıklığa kavuşturmaktadır.