Blog

picture

🛡 EDPB Meta Anlaşmazlığını Çözdü ve Sohbet GPT Görev Gücü Oluşturdu 💡

Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB), GDPR’nin 65. Maddesine dayanarak, Meta Platforms Ireland Limited’in (Meta IE) Facebook hizmeti için ABD’ye veri aktarımına ilişkin bir anlaşmazlığı çözüme kavuşturdu. Karar, İrlanda Veri Koruma Otoritesi’nin (DPA) önemli yasal sorularını yanıtlıyor ve ulusal DPA’ların GDPR’yi tutarlı bir şekilde uygulayacağını garanti ediyor.

picture

⚖️ CASE LAW Update 📣 AB Adalet Divanı (CJEU) GDPR Kapsamında Kişisel Verilere Erişim Hakkına Açıklık Getirdi

🔍 ABAD, C-487/21 sayılı davada GDPR’nin 15. Maddesi kapsamındaki erişim hakkının yorumlanmasına açıklık getiren bir karar yayınladı. Karar, kişisel veriler bağlamında “kopya” ve “bilgi” terimlerinin anlamını açıklığa kavuşturmaktadır.

picture

⚖ VAKA HUKUKU Güncellemesi: AB Adalet Divanı C-300/21 sayılı davada GDPR Madde 82 kapsamında tazminata açıklık getirdi

🚨 ABAD bugün, Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) 82. Maddesi kapsamında tazminata ilişkin önemli soruları açıklığa kavuşturdu.

picture

VAKA HUKUKU Güncellemesi: AB Adalet Divanı GDPR'deki Kontrolör Yükümlülüklerine Açıklık Getirdi

ABAD, GDPR uyumluluğuna ilişkin C-60/22 sayılı davada kararını açıkladı. Mahkeme, bir kontrolörün GDPR Madde 26 ve 30’da belirtilen yükümlülükleri ihlal etmesinin, veri sahibine kendi başına silme veya işlemenin kısıtlanması hakkını vermediğini açıklığa kavuşturmuştur.

picture

CCPA'dan CPRA'ya:

Yeni yıl, Kaliforniya sakinleri için yeni tüketici hakları. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle, bazen CCPA 2.0 olarak da adlandırılan CPRA yürürlüğe girmiştir. Temel değişiklikler Kaliforniya sakinlerinin gizlilik hakları ile ilgili olup, CPRA yeni haklar getirmenin yanı sıra CCPA kapsamında halihazırda verilen hakları da değiştirmektedir.

Andreas
Women called Charlotte in a pantsuit.

Andreas Maetzler, Charlotte Mason