news

picture

⚖ VAKA HUKUKU Güncellemesi: AB Adalet Divanı C-300/21 sayılı davada GDPR Madde 82 kapsamında tazminata açıklık getirdi

🚨 ABAD bugün, Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) 82. Maddesi kapsamında tazminata ilişkin önemli soruları açıklığa kavuşturdu.

picture

VAKA HUKUKU Güncellemesi: AB Adalet Divanı GDPR'deki Kontrolör Yükümlülüklerine Açıklık Getirdi

ABAD, GDPR uyumluluğuna ilişkin C-60/22 sayılı davada kararını açıkladı. Mahkeme, bir kontrolörün GDPR Madde 26 ve 30’da belirtilen yükümlülükleri ihlal etmesinin, veri sahibine kendi başına silme veya işlemenin kısıtlanması hakkını vermediğini açıklığa kavuşturmuştur.

picture

💥 Resmileşti - CPRA düzenlemeleri 29 Mart 2024 tarihine kadar ertelendi

Sacramento Bölgesi Yüksek Mahkemesi, CPRA düzenlemelerinin uygulanmasının, Kaliforniya Gizlilik Koruma Ajansı’nın 29 Mart 2023 olan son versiyonu yayınladığı tarihten itibaren 12 ay süreyle durdurulmasına karar verdi.