news

Blogpost Header Image

Heyecan verici duyuru! 📢 EDPB Veri Sahibi Hakları - Erişim Hakkına İlişkin Nihai Kılavuzları Yayınladı

Avrupa Veri Koruma Kurulu (#EDPB), kapsamlı kamuoyu istişaresinin ardından veri sahibi hakları - Erişim hakkı hakkındaki Kılavuz İlkelerin son halini yayınladı.

Blogpost Header Image

🛡 EDPB Meta Anlaşmazlığını Çözdü ve Sohbet GPT Görev Gücü Oluşturdu 💡

Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB), GDPR’nin 65. Maddesine dayanarak, Meta Platforms Ireland Limited’in (Meta IE) Facebook hizmeti için ABD’ye veri aktarımına ilişkin bir anlaşmazlığı çözüme kavuşturdu. Karar, İrlanda Veri Koruma Otoritesi’nin (DPA) önemli yasal sorularını yanıtlıyor ve ulusal DPA’ların GDPR’yi tutarlı bir şekilde uygulayacağını garanti ediyor.

Blogpost Header Image

⚖️ CASE LAW Update 📣 AB Adalet Divanı (CJEU) GDPR Kapsamında Kişisel Verilere Erişim Hakkına Açıklık Getirdi

🔍 ABAD, C-487/21 sayılı davada GDPR’nin 15. Maddesi kapsamındaki erişim hakkının yorumlanmasına açıklık getiren bir karar yayınladı. Karar, kişisel veriler bağlamında “kopya” ve “bilgi” terimlerinin anlamını açıklığa kavuşturmaktadır.

Blogpost Header Image

⚖ VAKA HUKUKU Güncellemesi: AB Adalet Divanı C-300/21 sayılı davada GDPR Madde 82 kapsamında tazminata açıklık getirdi

🚨 ABAD bugün, Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) 82. Maddesi kapsamında tazminata ilişkin önemli soruları açıklığa kavuşturdu.

Blogpost Header Image

VAKA HUKUKU Güncellemesi: AB Adalet Divanı GDPR'deki Kontrolör Yükümlülüklerine Açıklık Getirdi

ABAD, GDPR uyumluluğuna ilişkin C-60/22 sayılı davada kararını açıkladı. Mahkeme, bir kontrolörün GDPR Madde 26 ve 30’da belirtilen yükümlülükleri ihlal etmesinin, veri sahibine kendi başına silme veya işlemenin kısıtlanması hakkını vermediğini açıklığa kavuşturmuştur.