news

picture

Yapay Zekada GDPR Uyumluluğu: CNIL'in Son Kılavuzundan Temel İpuçları

Fransız Veri Koruma Kurumu (CNIL), yapay zeka sistemleri geliştirilirken kişisel verilerin korunmasını sağlamak için GDPR ve yapay zeka (AI) arasında hem yasal hem de teknik açıklamalar sağlayan bir dizi öneri yayınladı.

picture

Dönüm Noktası Niteliğindeki ABD Gizlilik Yasa Tasarısı Açıklandı: Dijital Gizlilik Hakları İçin İleriye Doğru Bir Adım

Geçtiğimiz hafta, ABD Kongresi’nin iki etkili üyesi, dijital çağda bireylerin gizlilik haklarının korunması için önemli bir adım atarak iki partili, iki meclisli bir federal gizlilik yasa tasarısı taslağını açıkladı.

picture

EDPB, ana kuruluş kavramına açıklık getirmekte ve AB yasa koyucularına CSAM Tüzüğünün gizlilik ve veri koruma haklarına saygı gösterdiğinden emin olmaları çağrısında bulunmaktadır

EDPB bugün, 14 Şubat 2024 tarihinde, AB genelinde işletmeleri ve bireyleri etkileyebilecek iki önemli duyuru yaptı:

Ana Kuruluş Hakkında Açıklama: EDPB, bir şirketin AB’deki “ana kuruluşu” olarak neyin sayılacağı konusunda yeni yönergeler sağlamıştır. Bu, birden fazla AB ülkesinde faaliyet gösteren işletmeler için önemlidir, çünkü öncelikle hangi ülkenin veri koruma otoritesiyle muhatap olduklarını belirlemeye yardımcı olur. Kılavuz, özellikle AB dışında veri işleme ile ilgili kararlar almaları durumunda, işletmelerin AB veri koruma yasalarına nasıl uyacaklarını bilmelerini sağlamaya yardımcı olmaktadır.

picture

Yapay Zeka Yönetişiminde Yeni Bir Kilometre Taşına Ulaşıldı I AB Ülkeleri Yapay Zeka Yasasının Oybirliğiyle Onaylanmasında Birleşti

AB üye ülkeleri, Yapay Zeka Yasası’nı oybirliğiyle kabul ederek küresel yapay zeka düzenlemelerinde değişikliklere zemin hazırladı.

Tüm AB üye ülkeleri tarafından COREPER’da onaylanan bu karar, kilit paydaşlar tarafından dile getirilen son endişelere rağmen ileriye doğru atılmış önemli bir adımı işaret ediyor. Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton, güven ve yeniliği teşvik eden ve vatandaşların haklarının korunmasını sağlayan dengeli yaklaşımı nedeniyle anlaşmayı övdü.

picture

🤝 Sınır Ötesi Veri Akışına İlişkin AB-Japonya Anlaşması: Dijital İşbirliğinde Önemli Bir Adım

AB ve Japonya, toplumlar ve ekonomiler arasında dijitalleşmeyi teşvik etmek için önemli bir adım atarak sınır ötesi veri akışlarına ilişkin dönüm noktası niteliğinde bir anlaşmayı resmen imzaladı. Bu anlaşma AB-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması’na (EPA) sorunsuz bir şekilde entegre olacak ve AB ile Japonya arasında daha güçlü bağların kurulmasında önemli bir kilometre taşını temsil edecek.