news

picture

📌 Heyecan Verici Haberler: İngiltere ve ABD Veri Köprüsü Taahhüdünde Bulundu, Ancak Detaylar Henüz Belirsiz 🔔

🛡 Birleşik Krallık ve ABD, Veri Gizliliği Çerçevesini genişleterek bir veri köprüsü kurmayı prensipte taahhüt etti. Ayrıntılar sınırlı olmakla birlikte, bu hamle Başbakan’ın ABD ziyaretini doğrulamaya yönelik bir girişim olarak görülüyor. Veri köprüsü, ilaç ve finansal hizmetler gibi şu anda Gizlilik Kalkanı kapsamında olmayan ancak veri hassasiyeti açısından zorluk teşkil eden sektörleri de kapsama potansiyeline sahip. Veri aktarım rejiminin sertifikasyon ve hesap verebilirlik mekanizmaları yoluyla genişletilmesi olumlu bir adım olmakla birlikte daha fazla ayrıntı beklenmektedir.

picture

🔔 EDPB, kolluk kuvvetleri alanında yüz tanıma teknolojisine ilişkin Kılavuz İlkelerin son halini kabul etti 📣

Avrupa Veri Koruma Kurulu (#EDPB), kolluk kuvvetleri alanında yüz tanıma teknolojisine ilişkin Kılavuz İlkelerin son versiyonunu yayınladı. Kılavuz, yüz tanıma teknolojisi sistemlerinin uygulanması ve kullanılması konusunda AB ve ulusal kanun koyucuların yanı sıra kolluk kuvvetlerine de rehberlik etmektedir.

picture

🚨 CASE LAW UPDATE ⚖️ Case T-557/20 Avrupa Genel Mahkemesi (EGC), neyin kişisel veri olarak nitelendirileceği ve takma ad kavramı konusunda gerçek bir dönüm noktası kararı olabilir.

2016’daki Breyer (C-582/14) kararından bu yana, dolaylı olarak tanımlanabilir verilerin her zaman kişisel veri olarak değerlendirilmesi yaygın bir uygulamaydı, çünkü tanımlama için anahtarı elinde tutabilecek biri vardı. T-557/20 sayılı Tek Çözüm Kurulu (SRB) - Avrupa Veri Koruma Denetmeni (EDPS) Davası’nda EGC artık takma adla anılan verilerin aktarılmasının anonimleştirmeye yol açabileceği sonucuna varmıştır. Kilit soru, yeniden kimliklendirmenin alıcı için makul ölçüde mümkün olup olmadığıdır.

picture

💬 EDPB Küçük İşletmeler İçin Veri Koruma Rehberi Yayınladı ❗

Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB), küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla kısa süre önce bir Veri Koruma Kılavuzu yayınladı. Bu faydalı kılavuz, veri korumanın temelleri, veri sahibi hakları, veri ihlalleri ve daha fazlası gibi önemli GDPR uyum konularını kapsayan çeşitli pratik araçlar ve gerçek dünyadan örnekler sunmaktadır. EDPB, KOBİ’lere kullanıcı dostu ve kolay erişilebilir bilgiler sağlamayı amaçlayarak videolar, infografikler ve interaktif akış şemaları gibi çeşitli materyalleri bir araya getirmiştir.

picture

Heyecan verici duyuru! 📢 EDPB Veri Sahibi Hakları - Erişim Hakkına İlişkin Nihai Kılavuzları Yayınladı

Avrupa Veri Koruma Kurulu (#EDPB), kapsamlı kamuoyu istişaresinin ardından veri sahibi hakları - Erişim hakkı hakkındaki Kılavuz İlkelerin son halini yayınladı.