. Açık ve kesin kurallar, GDPR ile uyumlu işletmelerin yaşayabilirliğini sağlarken kullanıcı gizliliğini korumanın anahtarıdır. | Prighter
Blog

Veri Gizliliğinde Yol Almak: 'Rıza veya Ödeme' Modelleri ve İleriye Dönük Yol

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) Meta’nın veri işleme uygulamalarına ilişkin son kararı birçok şirket arasında belirsizliğe yol açtı. Buna yanıt olarak Meta, bir öde ya da onay ver modelini uygulamaya koyarak veri gizliliği uyumluluğuna ilişkin endişeleri artırdı ve hedefli reklamcılık ve kullanıcı gizliliğine ilişkin daha geniş tartışmalara yol açtı. İşte bazı önemli çıkarımlar:

ABAD’ın Meta’nın davranışsal reklamcılığa yönelik veri işleme yöntemlerinin sözleşmesel gereklilik veya meşru menfaat ile gerekçelendirilemeyeceği yönündeki bulgusu, gelişmiş düzenleyici tedbirlere duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.

AB’nin Temel Haklar Şartı tarafından korunduğu üzere, şirketlerin ticari çıkarları ile kullanıcıların GDPR kapsamındaki gizlilik hakkı arasında denge kurma ihtiyacını vurgulamaktadır.

💠Daha geniş etkileri Meta’nın ötesine uzanıyor. Veri koruma yetkilileri, hedefli reklamcılık için benzer ödeme ya da rıza modellerine güvenen işletmeleri etkileyecek şekilde, ödeme ya da rıza modellerini yakından inceliyor.

💠Avrupa Veri Koruma Kurulu’nun (EDPB) son görüşü, ‘rıza ya da ödeme’ modellerinde gerçek seçim ihtiyacını güçlendiriyor. EDPB Başkanı Anu Talus, kullanıcılara sadece veri işlemeye rıza göstermenin veya bir ücret ödemenin ötesinde alternatifler sunulması gerektiğini vurguladı.

EDPB’nin rızanın geçerliliğini değerlendirmek için belirlediği, koşulluluk, zarar, güç dengesizliği ve ayrıntı düzeyi gibi faktörleri içeren kriterler, bu modellere yönelen şirketler için yol gösterici niteliktedir. Ayrıca EDPB, onay almanın denetleyicileri amaç sınırlaması, veri minimizasyonu ve adalet gibi GDPR ilkelerine uymaktan muaf tutmadığını vurgulamaktadır. Şirketler EDPB’nin görüşünü yakından analiz etmeli ve bunun ödeme ya da rıza modelleri üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmalıdır.

EDPB bu konuları ele alırken, şirketlerin bilgi sahibi olması ve mevzuat değişikliklerine uyum sağlaması önemlidir. Açık ve kesin kurallar, GDPR ve diğer veri koruma yasalarına uygun olarak işletmelerin yaşayabilirliğini sağlarken kullanıcı gizliliğini korumanın anahtarıdır.