Blog
Bildirim: Gönderiler İngilizceden otomatik olarak çevrilmiştir. Orijinal içerik için lütfen İngilizce sayfamızı ziyaret edin. Bazı çeviriler mükemmel olmayabilir; anlayışınız için teşekkür ederiz.
picture

AB Yapay Zeka Yasasının Zaman Çizelgesinde Gezinmek

Önemli Tarihler ve Çıkarımlar

Avrupa Birliği, Parlamento, Komisyon ve Konsey’in 8 Aralık 2023 tarihinde AB Yapay Zeka Yasası (AI Act) üzerinde siyasi bir anlaşmaya varmasıyla yapay zekanın kontrolünde önemli bir kilometre taşına ulaştı. AB üye ülkelerinin oybirliğiyle onayladığı bu kritik anlaşma, dünyanın ilk kapsamlı yapay zeka düzenlemesinin önünü açıyor. YZ Yasası’nın aşamalı uygulama zaman çizelgesi, inovasyonu ve kamu güvenini teşvik ederken etkili YZ yönetişimini garanti altına almayı amaçlamaktadır.

Önemli Tarihler ve Sonraki Adımlar:

- Yürürlüğe Giriş (2024’ün 2. çeyreğinden 3. çeyreğine kadar)

: YZ Yasası, AB Resmi Gazetesinde yayınlanmasından 20 gün sonra yürürlüğe girecektir - Uygulamaya Giriş

: Bu aşama, bazı özel hükümlerin daha erken yürürlüğe girmesiyle birlikte, yürürlüğe girdikten 24 ay sonra başlar. - Yürürlüğe Girdikten Altı Ay Sonra (2024’ün 4. çeyreği - 2025’in 1. çeyreği)

: Kabul edilemez risk YZ’ye ilişkin yasaklar yürürlüğe girer. - Yürürlüğe Girdikten On İki Ay Sonra (2025’in 2. çeyreğinden 3. çeyreğine kadar)

: Genel amaçlı YZ (GPAI) modellerinin sağlayıcıları üzerindeki yükümlülükler, üye devlet yetkili makamlarının atanması ve yasaklanmış YZ’nin yıllık Komisyon incelemesi ile birlikte başlar. - Yürürlüğe Girdikten On Sekiz Ay Sonra (2025 4. Çeyrek - 2026 1

. Çeyrek): Komisyon, pazar sonrası izlemeye ilişkin eylemleri uygulamaya koyar. - Yürürlüğe Girdikten Yirmi Dört Ay Sonra (2. Çeyrek - 3. Çeyrek 2026)

: Ek III’te listelenen yüksek riskli YZ sistemlerine ilişkin yükümlülükler, cezalar ve üye devletler tarafından YZ düzenleyici kum havuzlarının kurulması beklenmektedir. - Yürürlüğe Girdikten Otuz Altı Ay Sonra (2026 4. Çeyrek - 2027 1. Çeyrek)

: Ek III’te belirtilmeyen yüksek riskli YZ sistemleri için yükümlülükler yürürlüğe girecektir. - 2030 Sonuna Kadar:

AB yasaları tarafından kurulan büyük ölçekli BT sistemlerinde olduğu gibi belirli YZ sistemlerinin yükümlülükleri uygulanacaktır.

picture

YZ Yasası, YZ’de dört risk seviyesi tanımlamaktadır: kabul edilemez risk, yüksek risk, sınırlı risk ve minimum risk. Farklı risk seviyeleri, yasaklama noktasına kadar farklı sorumluluklarla ilişkilendirilmektedir. Düzenleyici çerçeve, hassas özellikleri ortaya çıkarmak için biyometrik verileri kullananlar gibi ‘kabul edilemez risk’ oluşturan YZ sistemlerini yasaklamaktadır. Bu YZ sistemleri yasaklanacaktır. Örneğin istihdam, kolluk kuvvetleri veya kritik altyapıda kullanılan yüksek riskli uygulamalar, piyasaya sürülmeden önce katı yükümlülüklere tabi olacaktır. Örneğin, geliştiriciler modellerinin güvenli, şeffaf ve kullanıcılar için açıklanabilir olduğunu ve gizlilik yasalarına uyduklarını ve ayrımcılık yapmadıklarını göstermelidir. Sohbet robotları gibi daha düşük riskli YZ araçları için kullanıcıların YZ tarafından üretilen bir makine ile etkileşime girdikleri konusunda bilgilendirilmeleri gerekir.

YZ Yasası, AB’de faaliyet gösteren modeller için geçerlidir ve kuralları ihlal eden herhangi bir şirket risk altındadır. YZ Yasası uygulama aşamalarından geçerken, paydaşlar YZ gelişimi, inovasyon ve toplumsal güven üzerindeki etkisini yakından gözlemleyecektir. İşbirlikçi ve dinamik bir düzenleyici diyalog yoluyla AB, teknolojik ilerlemeyi teşvik ederken ve temel hakları korurken YZ’nin sorumlu ve etik kullanımını sağlayan bir çerçeve oluşturmayı amaçlamaktadır.

Avrupa Komisyonu’nun genel amaçlı YZ modellerini düzenlemek için bir YZ Ofisi kurma planı, bağımsız uzmanların rehberliğinde uygulamayı destekleyecektir. Bu ofis, bu modellerin yeteneklerini değerlendirmek ve ilgili riskleri izlemek için yöntemler geliştirecektir.

Sonuç olarak, Avrupa Birliği’nin Yapay Zeka Yasası, yapay zeka teknolojileri için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmaya yönelik öncü bir adımdır. YZ Yasası, 8 Aralık 2023 tarihinde varılan siyasi anlaşma ve aşamalı uygulama için yapılandırılmış bir zaman çizelgesi ile YZ yönetişimi için küresel bir emsal oluşturmaya hazırlanıyor. AB, risk seviyelerine göre YZ sistemleri için net yükümlülükler belirleyerek ve bir YZ Ofisi oluşturulması yoluyla uygulama ve gözetim için bir mekanizma ortaya koyarak, sorumlu YZ kullanımında öncülük etme taahhüdünü göstermektedir. Bu yasal yol haritası ortaya çıktıkça, dünya çapındaki YZ sahnesi, teknolojik ilerleme ve toplum refahı üzerindeki etkisi önemli ve yaygın olacak ve etik YZ yönetiminde yeni bir çağın şafağını işaret edecektir.