AB Komisyonu 11 ülke için veri yeterliliğini sonuçlandırarak GDPR ile uyumu sağladı. | Prighter
Blog
Bildirim: Gönderiler İngilizceden otomatik olarak çevrilmiştir. Orijinal içerik için lütfen İngilizce sayfamızı ziyaret edin. Bazı çeviriler mükemmel olmayabilir; anlayışınız için teşekkür ederiz.
picture

AB Veri Yeterliliğini Sürdüren 11 Ülkeyi Tebrik Ediyoruz

Avrupa Komisyonu, veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik önemli bir adım atarak 11 ülke için yeterlilik kararlarına ilişkin incelemesini tamamladı. Bu ülkeler-Andorra, Arjantin, Kanada, Faroe Adaları, Guernsey, Man Adası, İsrail, Jersey, Yeni Zelanda, İsviçre ve Uruguay-AB’nin veri koruma mevzuatında belirtilen katı standartları karşılamakta kararlıdır.

Komisyon’un raporu, bu ülkelerdeki veri koruma çerçevelerinin AB’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ile sürekli yakınlaştığını vurgulamaktadır. Avrupa Birliği’nden bu yargı alanlarına akan kişisel verilerin, verilerin serbest ve güvenli akışını sağlayan güçlü güvencelerden yararlandığını teyit etmektedir.

İncelenen ülkeler, 1995 Veri Koruma Direktifi kapsamında yeterlilik kararlarının kabul edilmesinden bu yana, gizlilik mevzuatlarında kapsamlı modernizasyonlar gerçekleştirmişlerdir. GDPR’den ilham alan bu reformlar, bireyler için yeni haklar getirmiş ve gizlilik yasalarını uygulamaktan sorumlu makamların bağımsızlığını ve yetkilerini güçlendirmiştir.

Olumlu değişiklikler arasında uluslararası transferlere ilişkin kuralların modernizasyonu ve Avrupa Ekonomik Alanı kaynaklı bilgiler için veri korumasını geliştirmeye yönelik özel güvenceler gibi tedbirler yer almaktadır. İnceleme ayrıca, özellikle kamu makamlarının kolluk kuvvetleri veya ulusal güvenlik amacıyla verilere erişimiyle ilgili olarak yürürlükte olan gözetim ve telafi mekanizmalarının etkinliğinin altını çizmektedir.

Bu ülkelerin veri koruma standartlarını korumak ve geliştirmek için süregelen kararlılıklarını kabul etmek çok önemlidir. Komisyon, gelişmeleri izlemeye devam edecek ve yeterlilik kararlarının gelişen mevzuat ortamıyla uyumlu kalmasını sağlayacaktır.

Avrupa Birliği, GDPR ve devam eden incelemeler yoluyla, veri koruma konusunda küresel bir standart belirlemektedir. Bu ülkelerin kendi çerçevelerini AB’ninkiyle uyumlu hale getirme yönündeki işbirlikçi çabaları, bireylerin gizlilik haklarının korunmasında uluslararası işbirliğinin önemini ortaya koymaktadır.

Veri koruma alanındaki bu dönüm noktasını kutluyor ve güvenli ve birbirine bağlı bir dijital gelecek için işbirliğimizin devamını bekliyoruz.